Shërbimet:

 


Kirurgji vaskulare

Kirurgjia vaskulare trajton sëmundjet kirurgjikale të enëve të gjakut, arteriet dhe venat. Trajtimi terapeutik fillon nga terapia medikamentoze, nëpërmjet disa procedurave minimale të katetrës invazive deri në procedurat e rindërtimit kirurgjikal Kirurgjia e enëve të gjakut është ndoshta një nga segmentet më të ndjeshme të kirurgjisë në përgjithësi.   


   IVF

Fertilizimi in vitro është një metodë e trajtimit të përdorur kur çiftet nuk mund të lindin fëmijë pavarësisht marrëdhënieve të rregullta të pambrojtura. Për çiftet që vlerësohen për infertilitet, shtatzënia nuk duhet të arrihet përkundër:

  • Marrëdhënieve të rregullta për një vit, për femrat më të reja se 35 vjeç.
  • Marrëdhënieve të rregullta për gjashtë muaj, për femrat më moshë më të madhe se 35 vjeç.

Një trajtim IVF është një proces që kryhet si rezultat i punës ekipore profesionale. Një rezultat i suksesshëm kërkon një ekip profesional të përbërë nga gjinekologë (gjinekolog dhe obstetër), urologë, embriologë, infermierë dhe stafi ndihmës.


Stomatologji

Stomatologjia është disiplina që studion,diagnostikon, parandalon dhe mjekon kavitetin oral. Shumë njerëz kërkojnë teknika stomatologjike estetike për të përmirësuar pamjen e buzëqeshjes së tyre por realiteti është se stomatologjia ndihmon në përmirësimin e shëndetit të përgjithshëm të gojës dhe rehatisë tuaj. Është një fitore e favorshme ku jo vetëm shijoni përfitimet e një buzëqeshjeje më të ekuilibruar dhe më të sigurt, por ndihmon në parandalimin e komplikimeve të ardhshme dhe rivendosjen e shëndetit të dhëmbëve tuaj.


urologjia

Urologji

Urologjia është specialitet-degë e kirurgjisë që merret me traktin e urinës (meshkuj dhe femra), dhe me sistemin riprodhues të meshkujve. Mjekët profesionistë të specializuar në fushën e urologjisë quhen urologë dhe janë  trajnuar që të diagnostikojnë, trajtojnë, dhe menaxhojnë pacientët me çrregullime urologjike. 


Mbjellje e flokëve

Transplantimi i flokëve është një procedurë mini-invazive gjatë së cilës mjeku transferon folikujt e flokut të pacientit nga një zonë e skalpit të kokës e njohur si “zona dhuruese”, në atë zonë ku flokët mungojnë, e cila njihet si “zona pranuese”. Teknika për mbjelljen e flokut realizohet në një mënyrë që pamja e flokëve të rinj që do dalin, të jetë sa më natyrale dhe e padallueshme nga personat e tjerë.

Ekstraktimi i folikujve realizohet duke marrë njësi unike folikulare nga zona dhuruese me anë të instrumenteve tepër të holla, prej 0.8 mm. Teknika Mikro FUE nuk lë aspak shenja pasi është ndërhyrje minimale, pra teknikën që transferon folikujt nga zona dhuruese në zonën përfituese pa lënë asnjë shenjë. 


banja

Rehabilitim mjekësor

Me rehabilitim në mjekësi kuptojmë procesin kompleks në rikthimin e aftësive për punë dhe jetë të pavarur gjer në shkallën sa më të lartë të personave të cilët kanë humbur pjesërisht ose plotësisht aftësitë e tyre për shkak të lëndimeve,sëmundjeve ose të metave të lindura duke shfrytëzuar në mënyrë maksimale aftësitë e pa dëmtuara.


Emta/Shendeti.org 2022