Për shërimin Tuaj na kontakto tani!

 Mobil:        045 33 33 70 

E-mail:      info@shendeti.org 

Skype:       shendeti.org

  • cilesi e larte.jpg
  • ju do te jeni te sigurte.jpg
  • nuk mundem tiu.jpg
  • stafi me pervoje.jpg
  • teknologji.jpg

Informata rreth kompanisë

Shëndeti është produkt dhe në pronësi të kompanisë  EMTA Healthcare.

Shëndeti is owned by the company EMTA Healthcare.


 

Emri i biznesit (Business name): EMTA Healthcare L.L.C.
Regjistruar (registred by): Ministry of Trade and Industry, Kosova Business
Registration Agency, Republic of Kosova
Viti i regjistrimit (Year): 2018
   
Numri i Biznesit (Business nr.): 810086555
Numri Fiskal (Fiscal nr.): 810086555
   


ADRESA

Adresa kryesore/Main address

 
 

Rruga: Dëshmorët e kombit, nr. 40 A/6
Ulpijanë 10000,
Prishtinë, Kosovë.

Phone:  + 383 38 55 54 54
E-mail:  info@shendeti.org
web:      www.shendeti.org

 The content of this website is protected by international copyright law. All rights reserved. No part of this website may be used without the prior written consent of Emta Healthcare.